Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim

Apteka

Kierownik Apteki:

mgr Ewa Włodarska
tel. (0-54) 282 80 65

Pracownicy:

  • mgr Maciej Jaskowski - młodszy asystent

  • Ewelina Jagodzińska - technik farmaceutyczny

  • mgr Joanna Balwina -  młodszy asystent - magister farmacji 

Apteka Szpitalna znajduje się na I piętrze budynku szpitalnego "K". Kierownikiem Apteki jest mgr Ewa Włodarska, która prowadzi nadzór i sprawuje kontrolę nad jej prawidłowym funkcjonowaniem. Pod względem merytorycznym, działalność Apteki podlega kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Farmaceutycznego.

Apteka pracuje dla potrzeb Szpitala oraz poradni specjalistycznych. Zaopatruje oddziały szpitalne i poradnie w leki gotowe i recepturowe, materiały opatrunkowe, płyny infuzyjne, środki dezynfekcyjne oraz sprzęt jednorazowego użytku. Zarządza również zapasami leków oraz prowadzi kontrolę leków w oddziałach szpitalnych.

Dzięki odpowiedniej aparaturze jaką dysponuje Apteka Szpitalna, sporządza się w warunkach aseptycznych leki recepurowe.

Głównymi zadaniami Apteki Szpitalnej są:

  • zaopatrywanie medycznych komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały opatrunowe i środki dezynfekcyjne oraz artykuły medyczne jednorazowego użytku,
  • wytwarzanie leków recepturowych w warunkach aseptycznych,
  • zarządzanie zapasami leków oraz nadzór nad gospodarką lekami w oddziałach szpitalnych,

Telefony kontaktowe:

Kierownik Apteki:

tel. (0-54) 282 80 65

Apteka:

tel. (0-54) 282 80 64

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 80 01, fax 54 282 80 02
spzcal@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

BIP
pomoc