Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim

Oddział Psychiatryczny

Lekarz Koordynator:

lek. Paweł‚ Kapała
tel. (0-54) 282 80 34

Zespół‚ lekarski:

 • Zastępca Lekarza Koordynatora lek. Jolanta Pawlak
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
 • lek. Aneta Pilip
 • lek. Grzegorz Kosowski
 • psycholog: mgr Joanna Musiał
 • terapeuta uzależnień: mgr Ilona Zaranek

Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr Beata Orzechowska

Zakres swiadczeń:

Leczenie pacjentów schorzeniami psychiatrycznymi:

 • schizofrenia paranoidalna, katatoniczna,
 • zaburzenia depresyjne nawracajace,
 • epizod depresyjny,
 • otępienie typu Alzheimera,
 • uporczywe zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia schizoafektywne.

Ilosć łóżek - 32
Tryb udzielania swiadczeń: całodobowy

Telefony kontaktowe:

Dyżurka pielęgniarek:

tel. (0-54) 282 80 34

Sekretariat:

tel. (0-54) 282 80 30

Gabinet lekarski:

tel. (0-54) 282 80 29

Ordynator:

tel. (0-54) 282 81 22



---------------------------------------------
RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
Sebastian Sobierajski
przyjmuje  w godz. 7.15 - 11.00
24 lutego, 28 kwietnia, 30 czerwca, 25 sierpnia, 27 pażdziernika i 29 grudnia 2022 roku
w budynku administracji (pok.18) lub na oddziale psychiatrycznym ul. J. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kuj.
W pozostałe dni pracujące tygodnia jest dostępny pod następującym numerem telefonu/adresem mailowym:
tel. 664 014 587
e-mail: s.sobierajski@rpp.gov.pl

Osoba korzystajaca ze swiadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystajacych ze swiadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta  korzystać mogą: pacjenci, przedstawiciele ustawowi pacjenta, oraz opiekun prawny lub faktyczny pacjenta.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach zwiazanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjasnianie lub pomoc w wyjasnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpraca z rodzina, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
 • Inicjowanie i prowadzenie działalnosci edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystajacych ze swiadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

.

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 80 01, fax 54 282 80 02
spzcal@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

BIP
pomoc