Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim

Kadra kierownicza

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim
Sp. z o.o.

Dyrekcja Szpitala

 

Prezes:

mec. Mariusz Trojanowski
tel.: (0-54) 282-80-01

p.o. Z-cy dyrektora d/s lecznictwa:

lek. Waldemar Włodarski
tel.: (0-54) 282-80-89

Prokurenci:

mgr Anita Bolewicka
tel.: (0-54) 282-80-42

mgr inż. Mariola Makowska
tel.: (0-54) 282-80-11

 

Kierownicy Jednostek Administracyjnych

 

Kierownik d/s Administracyjno - Organizacyjnych:

mgr Anita Bolewicka
tel.: (0-54) 282-80-42

Główny Księgowy:

mgr Bożena Zachacz
tel.: (0-54) 282-80-07

Kierownik Sekcji Służb Pracowniczych:

mgr Bożena Paprocka
tel.: (0-54) 282-80-05

Kierownik Sekcji Analiz i Statystyki Medycznej:

mgr inż. Mariola Makowska
tel.: (0-54) 282-80-11

Pielęgniarka Naczelna:

dr n. med. Beata Małecka
tel.: (0-54) 282-80-14

 

Samodzielne stanowiska

 

Główny specjalista d/s BHP i p.poż.

mgr Katarzyna Jabłońska
tel.: (54) 282-80-16

Radca prawny

mgr Agata Adamkiewicz
tel.: (54) 282-80-12

 

Kierownicy Jednostek Medycznych:

 

Oddział Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną

 

Ordynator:

lek. Waldemar Włodarski

tel.: (0-54) 282-80-89

p.o. z-cy ordynatora:

lek. Halina Miedzińska

tel.: (0-54) 282-80-85

Pielegniarka oddziałowa:

Mirosława Kołodziejczyk

tel.: (0-54) 282-80-88

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

Ordynator:

dr n. med. Jerzy Beciński

tel.: (0-54) 282-80-57

Z-ca ordynatora:

lek. Sławomir Miedziński

tel.: (0-54) 282-80-58

Pielegniarka oddziałowa:

mgr Jadwiga Grochulska

tel.: (0-54) 282-80-95

 

Oddział Intensywnej Terapii

 

Koordynator:

lek. Jadwiga Gniatkowska-Bojałkowska

tel.: (0-54) 282-80-48

Pielegniarka oddziałowa:

mgr Bożena Urbańska

tel.: (0-54) 282-80-46

 

Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny

 

Koordynator:

lek. Paweł Serafin

Pielegniarka oddziałowa:

 

tel.: (0-54) 282-80-56

 

Oddział Rehabilitacyjny

 

Koordynator:

lek.

tel.: (0-54) 282-80-68

Pielegniarka oddziałowa:

mgr Małgorzata Dąbrowska

tel.: (0-54) 282-80-82

 

Oddział Psychiatryczny

 

Lekarz Koordynator:

lek. Paweł Kapała

 

Pielegniarka oddziałowa:

mgr Beata Orzechowska

tel.: (0-54) 282-80-34

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Kierownik:

dr n. med. Beata Małecka

tel.: (0-54) 282-80-14

Pielegniarka oddziałowa:

Anna Kapuścińska

tel.: (0-54) 282-80-33

 

Apteka Szpitalna

 

Kierownik:

mgr Ewa Włodarska

tel.: (0-54) 282-80-65

 

Laboratorium Analityczne

 

Kierownik:

mgr Ewa Zarębska

tel.: (0-54) 282-80-39

 

Pracownia Histopatologiczna

 

technik analityki medycznej koordynujący i nadzorujący

mgr Magdalena Baranowska-Piecyk

tel.: (0-54) 282-80-27

 

Pomoc Doraźna

 

kierownik pomocy doraźnej:

Piotr Kalinowski

tel.: (0-54) 282-81-13

 

Główna Izba Przyjęć

 

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca:

mgr Małgorzata Korzeniewska

tel.: (0-54) 282-80-70

tel.: (0-54) 282-80-69

 

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 80 01, fax 54 282 80 02
spzcal@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

BIP
pomoc