Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim

Informacje dla pacjenta

Procedura przyjęcia do szpitala.

Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien posiadać przy sobie:

 • skierowanie do szpitala,

 • dowód osobisty,

 • ważną legitymację ubezpieczeniową lub ostatni odcinek renty (emerytury),

 • wyniki badań wykonanych podczas leczenia ambulatoryjnego,

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego z poprzedniej hospitalizacji.

 

kwestionariusz anestezjologiczny - do zapoznania się w przypadku planowanych zabiegów (do pobrania)

 

Warunkiem przyjecia do szpitala jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza specjalisty lub lekarza przychodni. Wyjątek stanowią świadczenia określone w art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 

Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (przychodnie) finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania.
Bez skierowania do szpitala przyjmowani są pacjenci z ostrymi zachorowaniami, zatruciami, urazami, stanami zagrożenia życia, po wypadkach, w przypadku porodu oraz w razie wydania na podstawie odrębnych przepisów decyzji o przymusowym leczeniu.

Co należy zabrać ze sobą do szpitala.

W przypadku skierowania pacjentna na hospitalizację w okreslonym oddziale, pacjent powinien zabrać do szpitala: podstawowe przybory higieny osobistej, przybory toaletowe, ręczik, piżamę (szlafrok) oraz kapcie. Nie zaleca się zabierania do szpitala kosztownych przedmiotów oraz dużych sum pieniędzy za które szpital nie odpowiada.

Odwiedziny pacjentów w szpitalu oraz zasady udzielania informacji o stanie zdrowia.

Odwiedzanie pacjentów w poszczególnych oddziałach szpitalnych może odbywać się codziennie w godzinach 13:00 - 19:00, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach 11:00 - 19:00, za wyjątkiem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na tym oddziale odwiedziny pacjentów mogą odbywać się wyłącznie za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego oddziału.

Informacje o stanie zdrowia pacjenów udzielane są tylko i wyłącznie rodzinie pacjenta przez Ordynatora oddziału, jego zastępcę lub lekarza dyżurującego. Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji dotyczących wyłącznie opieki pielęgniarskiej.
Informacje o stanie pacjenta nie są udzielane przez telefon!

Wypis pacjenta ze szpitala.

Każdy pacjent w momencie opuszczania szpitala otrzymuje kartą informacyjną leczenia szpitalnego, zawierającą szczegółowe informacje odnośnie przebiegu leczenia oraz zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do pracy.

W celu wydania zaświadczenia niezbędne są dane pacjenta:

Pacjent po wyjściu ze szpitala powinien zachować otrzymaną kartę informacyjną. Podczas kolejnego ewentualnego pobytu w szpitalu lub wizyt kontrolnych powinien ją okazać.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wypisu pacjenta ze szpitala znajdują się w regulaminie organizacyjnym szpitala (zakładka ""Dla pacjenta""-> Regulamin organizacyjny szpitala).

Dodatkowe informacje.

Kontakt telefoniczny:

Telefony kontaktowe dla pacjentów:

Oddział Chirurgiczny:

tel. (0-54) 801 52 03

Oddział Wewnętrzny:

tel. (0-54) 801 52 46

Oddział Dziecięcy:

tel. (0-54) 801 52 02

Oddział Rehablilitacyjny:

tel. (0-54) 801 52 56

Pacjenci - ginekologia (działalność oddziału zawieszona do 31.12.2020r.):

tel. (0-54) 282 80 52

Pacjenci - położnictwo(działalność oddziału zawieszona do 31.12.2020r.):

tel. (0-54) 282-80-53

Media

Aby umilić pobyt pacjenta w szpitalu w każdym oddzile szpitalnym zaistalowane zostały odbiorniki telewizyjne, dzieki czemu pacjent ma (płatny) dostęp do programów informacyjnych, publicystycznych, dokumentalnych a także bloków filmowych oraz seriali.

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
Możliwości kontaktu
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 - 590 (połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 506 - 50 - 64
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywają się:
Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00 .

 • ginekologa i położnika,

 • dentysty,

 • dermatologa,

 • wenerologa,

 • onkologa,

 • okulisty,

 • psychiatry,

 • dla osób chorych na gruźlicę,

 • dla osób zakażonych wirusem HIV,

 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,

 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,

 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

  • PESEL,

  • NIP zakladu pracy,

  • NIP pacjenta lub jego dowod osobisty.

 • ---------------------------------------------

  Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

  Sebastian Sobierajski
  przyjmuje  w godz. 7.15 - 11.00
  24 lutego, 28 kwietnia, 30 czerwca, 25 sierpnia, 27 pażdziernika i 29 grudnia 2022 roku
  w budynku administracji (pok.18) lub na oddziale psychiatrycznym ul. J. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kuj.
  W pozostałe dni pracujące tygodnia jest dostępny pod następującym numerem telefonu/adresem mailowym:
  tel. 664 014 587
  e-mail: s.sobierajski@rpp.gov.pl

  Osoba korzystajaca ze swiadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystajacych ze swiadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
  Z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta  korzystać mogą: pacjenci, przedstawiciele ustawowi pacjenta, oraz opiekun prawny lub faktyczny pacjenta.

  Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:


   
 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach zwiazanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjasnianie lub pomoc w wyjasnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpraca z rodzina, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
 • Inicjowanie i prowadzenie działalnosci edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystajacych ze swiadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 80 01, fax 54 282 80 02
spzcal@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

BIP
pomoc